Uttagshuv camping_BILD_1

Insats uttagshuv camping BAS (Ladda ned PDF)
Lastbegränsning beroende på användare
(grön nyckel 3A, gul 6A, orange 10A, röd 16A)
Användaridentifiering med RFID-nyckel
Energiförbrukning mäts för respektive användare
Timerstyrning , ex. till fredagar 16:00 till söndagar 22:00
Enkel att använda
Framtidssäker genom uppgradering

Utökad funktionalitet
Kommunikation via elnät/GPRS/Internet
– kräver ingen extra kabeldragning
Inställning av timers m.m. via webbsida eller SMS
Fjärrövervakning av anslutning
Fjärravläsning av förbrukad energi/användare
Administration via lätthanterlig webbsida
Hanterar olika ansluningsobjekt
Hanterar olika driftsfall

INSATS UTTAGSHUV CAMPING BAS

Användning av Altero uttagshuvsinsats ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Uttagsinsatsen placeras i motorvärmarhuv via snabbanslutning.

Funktion:
1. Anslut kabel och identifiera dig med RFID-nyckel
2. Välj eventuell timer funktion
3. Aktivering av uttag sker och ger dig möjlighet att ta ut den maxström som din RFID – nyckel berättigar dig till.

Funktionen är tillgänglig och klar att använda så fort du anslutit insatsen till uttagshuven.
Användning av RFID-nyckel för identifiering är valbart.

Beskrivning utökad funktionalitet
Uttagsinsats BAS kan aktiveras för att kommunicera över elnätet för att få utökad funktionalitet. Administrering av systemet sker via en server.

Loggning av ackumulerad elförbrukning för respektive användare
Fjärravläsning
Timertider m.m. via webb-gränssnitt
Flera olika timers
Administration via webb-gränssnitt
Export av debiteringsdata
SMS-inställning
Hanterar olika anslutningsobjekt
Möjlighet att hantera olika driftfall beroende på användare och/eller kalenderdag

TEKNISK DATA
Antal utgångar: 2 st 230 VAC 6 A (option 10 A, 16 A)
Personskyddsautomat: 6 A (option 10 A, 16 A)
Antal energimätare: 2 st med upplösning 0,1 kWh
RFID – läsare: Typ EM4102
Arbetstemperatur: –50˚C till +50˚C
Processor: Echelon Neuron Smarttransceiver 3150
Kommunikation: LonWorks Elnätskommunikation (PLC), Cenelec C
Inkoppling: Via snabbanslutning till motorvärmarhuv

(Svep med fingret på små skärmar)