Uttagscentral Marina_bild_1

Uttagshuv Marina BAS (Ladda ned PDF)
 Användaridentifiering med RFID-nyckel
Energiförbrukning mäts för respektive användare
Timerstyrning , ex. till fredagar 16:00 till söndagar 22:00
Enkel att använda
Framtidssäker genom uppgradering
Kommunikation via elnät/GPRS/internet
– kräver ingen extra kabeldragning

 

 

 

Utökad funktionalitet
Magnetventilstyrning vatten med vattenmätare
Inställning av timers m.m. via webbsida eller SMS
Fjärrövervakning av anslutning
Fjärravläsning av förbrukad energi/användare
Administration via lätthanterlig webbsida
Internet & TV anslutning
Hanterar olika driftsfall

Uttagscentral Marina_bild_3

Uttagscentral Marina BAS
Användning av Altero Marina centraler ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Ni kan när som helst fjärravläsa användarens innevarande förbrukning via www-gränssnitt. Användaren kan ges möjlighet att via www-gränssnitt logga in och aktivera alternativt avaktivera sitt uttag. Exempelvis för säsongsplatser möjlighet att koppla på el till båten dagen innan ankomst så att Kylen är kall vid ankomst. Administratören i receptionen ser snabbt den aktuella användarens förbrukning och kan debitera denna vid avresa eller annat tillfälle. När användaren anslutit sin kabel och identifierat sig med RFID-nyckeln så är han inloggad i systemet. . I www-gränssnittet visas vilka användare som är inloggade och som enskild användare ser man på sin individuella sida om man är inloggad eller ej.

Uttagscentral Marina_bild_4

 

TEKNISK DATA
Antal utgångar: 2st alt 4st 230 VAC 16 A (option 10 A, 6 A) CEE uttag
Personskyddsautomat: 16 A (option 10 A, 6 A)
Antal energimätare: 2st alt 4st med upplösning 0,1 kWh
Vattenmätare Fabrikskalibrerad noggranhet till Klass A
Anslutning vatten 1/2” snabbkoppling
 RFID-läsare: Typ EM4102
Arbetstemperatur: –50˚C till +50˚C
Processor: Echelon Neuron Smarttransceiver 3150
Kommunikation: LonWorks Elnätskommunikation (PLC), Cenelec C
Inkoppling: Kopplas mot 230VAC nät (se separat inkopplingsanvisning)

(Svep med fingret på små skärmar)