Motorvärmarinsats bild 0

Altero Motorvärmarinsats (Ladda ned PDF)
Sparar upp till 80 % av energiförbrukningen
Fokuserar på Användarvänlighet
 RFID Användaridentifiering
Enkel inställning av avresetid på stolpe / motorvärmarinsats
Uppvärmningstid beroende av utomhustemperatur
• Framtidssäker genom uppgradering
Stor LED-Display för användarvänlighet
  Indikering i display för säkringsfel

 Inbyggd Laddstolpe
  Varje motorvärmare har en inbyggd laddstolpe
  Ladda elfordon som bilar, mopeder och cyklar

Funktionalitet ihop med Altero Motorvärmarserver
Inställning av avresetid via dator eller smartphone
 Mätning och debitering av förbrukad energi ner till individnivå
 Kommunikation från stolpe via elnät eller trådlöst WiFi
– kräver ingen extra kabeldragning

 

motorvärmarinstats nybild

Beskrivning Altero Motorvärmarinsats
Användning av motorvärmarinsats ger bättre driftsekonomi och komfort samt möjlighet att identifiera användare med RFID-nyckel. Motorvärmarinsatsen placeras i motorvärmarhuven via snabbanslutning.

Funktion:
1. Anslut motorvärmarkabel och identifiera dig med RFID-nyckel
2. Välj avresetid
3. Motorvärmaren aktiveras beroende på utomhustemperaturen

Funktionen är tillgänglig och klar att använda så fort du anslutit insatsen till motorvärmarhuven. Användning av RFID-nyckel för identifiering är valbart.

Funktionalitet med Altero Motorvärmarserver
Motorvärmarinsatsen aktiveras för utökad funktionalitet.
Administering av systemet sker via en server i molnet, möjlighet till lokal server finns.

En helt ny serverlösning där man kan administrera olika grupper och parkeringar in på individnivå.
Ta betalt via faktura för varje användare eller för olika användargrupper.

Totalt valfrihet och total kontroll, med Altero kan alla dina medarbetare få tillgång till motorvärmare på samtliga fastigheter, exempelvis vikarier eller vaktmästare som ofta skiftar arbetsplats.

 Loggning av ackumulerad elförbrukning för respektive användare
 Fjärravläsning med export för debiteringsdata
 Inställning av avresetid via Dator eller Smartphone
 Administratören kan bestämma antalet avresetider per dag
 iCallit direktstyrning via telefon – kräver extra modul
 Tilldelning av behörighet för olika typer av användare

cialisgeneriquefr24.com
 Indikering av säkringsfel på Websida
TEKNISK DATA
Antal utgångar: 2 st 230 VAC 6 A (option 10 A, 16 A)
Personskyddsautomat: 6 A (option 10 A, 16 A)
Antal energimätare: 2 st med upplösning 0,1 kWh
RFID – läsare: Typ EM4102
Arbetstemperatur: –50˚C till +50˚C
Kommunikation: IEEE 802.11g Wireless Ethernet / LonWorks Elnät (PLC), Cenelec C
Inkoppling: Via snabbanslutning till motorvärmarhuv

(Svep med fingret på små skärmar)